భీమ్లా నాయక్ @ ఫస్ట్ డే బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam11.81     -
Ceeded3.25     -
Uttarandra1.90     -
East1.90     -
West3.02     -
Guntur2.50     -
Krishna0.89     -
Nellore1.04     -
AP & TS26.31 Cr    38Cr
KA & ROI3.10     -
Overseas7.00     -
Total WW36.41 Cr    56 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post