రాధే శ్యామ్ @ 2 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam16.80     -
Ceeded5.15     -
Uttarandra3.15     -
East3.21     -
West2.50     -
Guntur3.27     -
Krishna1.66     -
Nellore1.48     -
AP & TS37.22 Cr    56.00 Cr
ROI10.20     -
Overseas9.00     -
Total WW56.42 Cr    95.00 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post