భీమ్లా నాయక్ @ 8 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam30.46     -
Ceeded9.80     -
Uttarandra6.85     -
East5.08     -
West4.71     -
Guntur4.87     -
Krishna3.33     -
Nellore2.33     -
AP & TS67.43 Cr    107Cr
KA & ROI7.05     -
Overseas11.70     -
Total WW86.18 Cr    141.2 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post