సర్కారు వారి పాట @ 10 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam36.35     -
Ceeded11.82     -
Uttarandra12.10     -
East8.40     -
West5.63     -
Guntur8.41     -
Krishna6.58     -
Nellore3.61     -
AP & TS92.90 Cr   141.5Cr
KA & ROI7.70     -
Overseas12.80     -
Total WW113.40 Cr    183 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post