సర్కారు వారి పాట @ 18 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam38.95     -
Ceeded13.15     -
Uttarandra13.25     -
East9.25     -
West6.22     -
Guntur8.91     -
Krishna7.15     -
Nellore3.99     -
AP & TS100.87 Cr   157.2Cr
KA & ROI8.22     -
Overseas13.45     -
Total WW122.54 Cr    202.5 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post