సర్కారు వారి పాట @ 9 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam35.50     -
Ceeded11.50     -
Uttarandra11.80     -
East8.22     -
West5.50     -
Guntur8.33     -
Krishna6.44     -
Nellore3.54     -
AP & TS90.83 Cr   137.5Cr
KA & ROI7.50     -
Overseas12.50     -
Total WW110.83 Cr    177.5 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post