గుంటూరు కారం @ 2 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్


AreaShareGross
Nizam 22.60     -
Ceeded 4.75     -
Uttarandra 5.20     -
East 4.62     -
West2.92     -
Guntur5.63     -
Krishna3.22     -
Nellore1.86     -
AP & TS50.80 Cr   73 Cr
KA&ROI 4.20     -
Overseas12.75     -
Total WW67.75 Cr    107 Cr

Business:  132Cr
Status: Recovered 51% in 2 Days 

Post a Comment

Previous Post Next Post