భీమ్లా నాయక్ @ 2 డేస్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam17.81     -
Ceeded5.05     -
Uttarandra3.20     -
East2.70     -
West3.44     -
Guntur3.15     -
Krishna1.54     -
Nellore1.40     -
AP & TS38.29 Cr    56.5Cr
KA & ROI5.00     -
Overseas9.25     -
Total WW52.54 Cr    83 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post