భీమ్లా నాయక్ @ 11 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam31.25     -
Ceeded10.60     -
Uttarandra7.22     -
East5.35     -
West4.99     -
Guntur5.08     -
Krishna3.58     -
Nellore2.48     -
AP & TS70.55 Cr    112 Cr
KA & ROI7.18     -
Overseas12.05     -
Total WW89.78 Cr    148 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post