భీమ్లా నాయక్ @ 12 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam31.30     -
Ceeded10.65     -
Uttarandra7.26     -
East5.39     -
West5.01     -
Guntur5.10     -
Krishna3.61     -
Nellore2.49     -
AP & TS70.81 Cr    112.75 Cr
KA & ROI7.19     -
Overseas12.10     -
Total WW90.10 Cr    149 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post