రాధే శ్యామ్ @ 6 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam23.50     -
Ceeded7.28     -
Uttarandra4.70     -
East4.17     -
West3.25     -
Guntur4.30     -
Krishna2.59     -
Nellore2.03     -
AP & TS51.82 Cr    83.80 Cr
ROI16.50     -
Overseas12.00     -
Total WW80.32 Cr    146.00 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post