భీమ్లా నాయక్ @ 9 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam30.75     -
Ceeded9.95     -
Uttarandra6.95     -
East5.15     -
West4.82     -
Guntur4.94     -
Krishna3.41     -
Nellore2.38     -
AP & TS68.35 Cr    108.8Cr
KA & ROI7.10     -
Overseas11.80     -
Total WW87.25 Cr    143.5 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post