రాధే శ్యామ్ @ టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam24.00     -
Ceeded7.55     -
Uttarandra4.90     -
East4.30     -
West3.37     -
Guntur4.42     -
Krishna2.70     -
Nellore2.12     -
AP & TS53.36 Cr    87.00 Cr
KA & ROI7.65     -
Hindi10.50     -
Overseas12.50     -
Total WW84.01 Cr    154.50 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post