భీమ్లా నాయక్ @ ఫస్ట్ వీక్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam30.29     -
Ceeded9.68     -
Uttarandra6.75     -
East5.02     -
West4.65     -
Guntur4.82     -
Krishna3.27     -
Nellore2.30     -
AP & TS66.78 Cr    106Cr
KA & ROI7.00     -
Overseas11.65     -
Total WW85.43 Cr    140 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post