రాధే శ్యామ్ @ ఫస్ట్ వీక్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam23.65     -
Ceeded7.35     -
Uttarandra4.75     -
East4.20     -
West3.27     -
Guntur4.32     -
Krishna2.61     -
Nellore2.05     -
AP & TS52.20 Cr    84.50 Cr
KA & ROI16.70     -
Overseas12.10     -
Total WW81.00 Cr    148.00 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post