సర్కారు వారి పాట @ 12 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam37.85     -
Ceeded12.45     -
Uttarandra12.73     -
East8.85     -
West5.90     -
Guntur8.65     -
Krishna6.88     -
Nellore3.79     -
AP & TS97.10 Cr   149Cr
KA & ROI8.00     -
Overseas13.15     -
Total WW118.25 Cr    192.5 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post