సర్కారు వారి పాట @ 2 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam17.44     -
Ceeded6.15     -
Uttarandra5.38     -
East4.33     -
West3.45     -
Guntur6.34     -
Krishna3.47     -
Nellore1.97     -
AP & TS48.53 Cr   71Cr
KA & ROI4.80     -
Overseas8.50     -
Total WW61.83 Cr    96 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post