సర్కారు వారి పాట @ 2 వీక్స్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam38.30     -
Ceeded12.72     -
Uttarandra12.90     -
East9.02     -
West6.00     -
Guntur8.75     -
Krishna6.98     -
Nellore3.87     -
AP & TS98.54 Cr   151.80Cr
KA & ROI8.10     -
Overseas13.30     -
Total WW119.94 Cr    196.20 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post