ఆచార్య @ 3 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam10.05     -
Ceeded5.80     -
Uttarandra4.55     -
East3.18     -
West3.41     -
Guntur4.20     -
Krishna2.73     -
Nellore2.75     -
AP & TS36.67 Cr   53.5 Cr
KA & ROI2.70     -
Overseas4.75     -
Total WW44.12 Cr    69 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post