సర్కారు వారి పాట @ 5 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam31.23     -
Ceeded10.13     -
Uttarandra10.25     -
East7.05     -
West4.65     -
Guntur7.80     -
Krishna5.76     -
Nellore3.12     -
AP & TS79.99 Cr   120Cr
KA & ROI7.00     -
Overseas11.30     -
Total WW98.29 Cr    154.5 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post