సర్కారు వారి పాట @ 6 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam32.62     -
Ceeded10.53     -
Uttarandra10.72     -
East7.47     -
West4.87     -
Guntur8.01     -
Krishna5.99     -
Nellore3.25     -
AP & TS83.46 Cr   125.5Cr
KA & ROI7.20     -
Overseas11.80     -
Total WW102.46 Cr    162 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post