సర్కారు వారి పాట @ 20 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam39.02     -
Ceeded13.23     -
Uttarandra13.37     -
East9.30     -
West6.26     -
Guntur8.94     -
Krishna7.18     -
Nellore4.00     -
AP & TS101.30 Cr   158.1Cr
KA & ROI8.25     -
Overseas13.45     -
Total WW123.00 Cr    203.5 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post