అంటే సుందారానికి @ 3 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam4.40     -
Ceeded1.05     -
Uttarandra1.15     -
East0.76     -
West0.63     -
Guntur0.79     -
Krishna0.74     -
Nellore0.48     -
AP & TS10.00 Cr   16 Cr
KA & ROI0.90     -
Overseas3.65     -
Total WW14.55 Cr    25Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post