బేబీ మూవీ @ ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam1.20     -
Ceeded0.30     -
Uttarandra0.47     -
East0.18     -
West0.11     -
Guntur0.15     -
Krishna0.15     -
Nellore0.07     -
AP & TS2.63 Cr   4.60 Cr
KA&ROI 0.10     -
Overseas0.80     -
Total WW3.53 Cr    6.60 Cr

Business:  8Cr
Status: Recovered 44% on Day1

Post a Comment

Previous Post Next Post