బేబీ మూవీ @ 2 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam2.50     -
Ceeded0.70     -
Uttarandra1.03     -
East0.38     -
West0.23     -
Guntur0.33     -
Krishna0.32     -
Nellore0.16     -
AP & TS5.64 Cr   9.70 Cr
KA&ROI 0.25     -
Overseas1.25     -
Total WW7.14 Cr    13.20 Cr

Business:  8Cr
Status: Recovered 89% in 2 Days

Post a Comment

Previous Post Next Post