భోళా శంకర్ @ ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్


AreaShareGross
Nizam 4.50     -
Ceeded 2.00     -
Uttarandra 1.84     -
East 1.50     -
West1.85     -
Guntur2.07     -
Krishna1.02     -
Nellore0.73     -
AP & TS15.51 Cr   22 Cr
KA&ROI 1.10     -
Overseas2.00     -
Total WW18.61 Cr    28 Cr

Business:  80Cr
Status: Recovered 23% on Day1

Post a Comment

Previous Post Next Post