గుంటూరు కారం @ 4 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్


AreaShareGross
Nizam 30.65     -
Ceeded 8.36     -
Uttarandra 7.50     -
East 6.16     -
West4.22     -
Guntur7.14     -
Krishna4.61     -
Nellore2.63     -
AP & TS71.27 Cr   107 Cr
KA&ROI 5.75     -
Overseas14.20     -
Total WW91.22 Cr    148 Cr

Business:  132Cr
Status: Recovered 69% in 4 Days 

Post a Comment

Previous Post Next Post