రాధే శ్యామ్ @ 3 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam21.80     -
Ceeded6.76     -
Uttarandra4.35     -
East3.87     -
West3.01     -
Guntur4.03     -
Krishna2.34     -
Nellore1.77     -
AP & TS48.03 Cr    75.00 Cr
ROI14.00     -
Overseas11.00     -
Total WW73.03 Cr    126.00 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post