రాధే శ్యామ్ @ 4 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam22.70     -
Ceeded7.05     -
Uttarandra4.55     -
East4.02     -
West3.14     -
Guntur4.17     -
Krishna2.46     -
Nellore1.95     -
AP & TS50.04 Cr    80.00 Cr
ROI15.30     -
Overseas11.40     -
Total WW76.74 Cr    136.00 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post