రాధే శ్యామ్ @ 8 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam23.80     -
Ceeded7.40     -
Uttarandra4.80     -
East4.24     -
West3.30     -
Guntur4.35     -
Krishna2.63     -
Nellore2.08     -
AP & TS52.60 Cr    85.50 Cr
KA & ROI7.50     -
Hindi9.70     -
Overseas12.20     -
Total WW82.00 Cr    150.50 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post