రాధే శ్యామ్ @ ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam10.80     -
Ceeded3.70     -
Uttarandra1.94     -
East2.60     -
West2.00     -
Guntur2.60     -
Krishna0.95     -
Nellore1.08     -
AP & TS25.67 Cr    37.00 Cr
ROI7.20     -
Overseas7.50     -
Total WW40.37 Cr    65.00 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post