ఆచార్య @ 2 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్ - TollywoodBoxoffice.in

Exclusive Portal for Tollywood Boxoffice

ఆచార్య @ 2 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam8.64     -
Ceeded5.10     -
Uttarandra4.13     -
East2.86     -
West3.16     -
Guntur3.97     -
Krishna2.33     -
Nellore2.54     -
AP & TS32.73 Cr   46 Cr
KA & ROI2.25     -
Overseas4.50     -
Total WW39.48 Cr    59 Cr