ఆచార్య @ 4 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam10.30     -
Ceeded5.90     -
Uttarandra4.62     -
East3.20     -
West3.45     -
Guntur4.20     -
Krishna2.75     -
Nellore2.78     -
AP & TS37.20 Cr   55 Cr
KA & ROI2.75     -
Overseas4.80     -
Total WW44.75 Cr    71 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post