సర్కారు వారి పాట @ 4 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam29.37     -
Ceeded9.50     -
Uttarandra9.36     -
East6.51     -
West4.41     -
Guntur7.52     -
Krishna5.40     -
Nellore2.91     -
AP & TS74.98 Cr   112Cr
KA & ROI6.75     -
Overseas10.95     -
Total WW92.68 Cr    145 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post