సర్కారు వారి పాట @ ఫైనల్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam39.10     -
Ceeded13.30     -
Uttarandra13.50     -
East9.35     -
West6.30     -
Guntur9.00     -
Krishna7.20     -
Nellore4.02     -
AP & TS101.77 Cr   160Cr
KA & ROI8.25     -
Overseas13.45     -
Total WW123.47 Cr    206 Cr


Post a Comment

Previous Post Next Post