పక్కా కమర్షియల్ @ 3 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam1.65     -
Ceeded0.81     -
Uttarandra0.80     -
East0.44     -
West0.40     -
Guntur0.48     -
Krishna0.40     -
Nellore0.26     -
AP & TS5.24 Cr   9.05Cr
KA & ROI0.26     -
Overseas0.70     -
Total WW6.20 Cr    11.15 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post