ది వారియర్ @ 2 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam2.98     -
Ceeded1.49     -
Uttarandra1.35     -
East0.74     -
West0.76     -
Guntur1.40     -
Krishna0.48     -
Nellore0.36     -
AP & TS9.56 Cr   14Cr
KA 0.45     -
TN0.70     -
Rest0.55     -
Total WW11.26 Cr    17 Cr

Note: Break Even Mark 36.5Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post