ది వారియర్ @ 3 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam4.15     -
Ceeded2.02     -
Uttarandra1.67     -
East0.92     -
West0.86     -
Guntur1.59     -
Krishna0.61     -
Nellore0.45     -
AP & TS12.27 Cr   19Cr
KA&ROI 0.65     -
Rest0.68     -
Total WW13.60 Cr    21.7 Cr

Business: Telugu Version 32.5Cr
Status: Need to collect another 18.90Cr Share for Break Even Mark

Post a Comment

Previous Post Next Post