భోళా శంకర్ @ 3 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్


AreaShareGross
Nizam 6.52     -
Ceeded 3.05     -
Uttarandra 3.00     -
East 2.00     -
West2.15     -
Guntur2.48     -
Krishna1.48     -
Nellore1.09     -
AP & TS21.77 Cr   32 Cr
KA&ROI 1.50     -
Overseas2.23     -
Total WW25.50 Cr    39.5 Cr

Business:  80Cr
Status: Recovered 31.8% in 3 Days, Towards Epic Disaster 

Post a Comment

Previous Post Next Post