సర్కారు వారి పాట @ ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్AreaShareGross
Nizam12.24     -
Ceeded4.70     -
Uttarandra3.73     -
East3.25     -
West3.00     -
Guntur5.83     -
Krishna2.58     -
Nellore1.56     -
AP & TS36.89 Cr   53Cr
KA & ROI3.60     -
Overseas7.00     -
Total WW47.49 Cr    73 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post