భోళా శంకర్ @ 2 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్


AreaShareGross
Nizam 5.66     -
Ceeded 2.50     -
Uttarandra 2.39     -
East 1.71     -
West1.98     -
Guntur2.31     -
Krishna1.22     -
Nellore0.90     -
AP & TS18.67 Cr   27 Cr
KA&ROI 1.40     -
Overseas2.15     -
Total WW22.22 Cr    34 Cr

Business:  80Cr
Status: Recovered 27% in 2 Days, Towards Epic Disaster 

Post a Comment

Previous Post Next Post